Giới thiệu
  • Phòng khám đạt chuẩn Quốc tế
  • Mô hình hoạt động
  • Lĩnh vực chuyên môn
  • Phương pháp điều trị đa dạng
  • Chi phí công khai - hợp lý
Cơ sở vật chất
Cơ sở hạ tầng khang trang Cơ sở hạ tầng khang trang
Phòng phẫu thuật đạt chuẩn BYT Phòng phẫu thuật đạt chuẩn BYT
Hệ thông máy siêu âm Hệ thống máy siêu âm
Khoa xét nghiệm hóa sinh Khoa xét nghiệm hóa sinh
Hệ thống máy chụp mạch DSA Hệ thống máy chụp mạch DSA
Hệ thống máy chụp X quang Hệ thống máy chụp X quang